FØRERKORT PRØVEN


LOADING
Førerkortprøve forberedelsen til Ny digital førerkortprøve (gældende fra den 4. april 2017) kan nu bestilles på hjemmesiden.

Førerkortprøve forberedelsen er udviklet som en værdifuld nødvendighed for de mennesker, der af forskellige grunde har indlæringsproblemer til den teoretiske del af prøven. Andre kan også gøre nytte af Førerkortprøve forberedelsen. Den er baseret på de spørgsmål, en elev kan forvente at møde ved den teoretiske Førerkortprøve i Taxinævnet Region Hovedstaden.

Pris DKK 499,- (normal pris 649,-)

Sådan er Førerkort forløbet for Taxi:

Førerprøven består af 3 dele, og de skal bestås uden fejl. Hver del skal besvares mundtligt inden for 5 minutter ved hjælp af en indholdsfortegnelse og ved udpegning i Kraks bykort.

Delprøve 1:
Er en prøve i dansk ordforråd. Prøven består af 15 opgaver, og du har fire minutter til at svare på opgaverne. Du må højest have tre fejl for at bestå delprøven. Stemmen læser fire ord op. Et af de tre sidste ord betyder det samme som det første ord. Du skal vælge det ord, du mener, betyder det samme som det første ord.

Du vælger ordet ved at klikke på ordet med musen. Hvis du ombestemmer dig, kan du klikke på et andet ord.

Eksempel 1

Stemmen siger pengeinstitut. Er det bank, stormagasin eller butik?

Det rigtige ord er ’bank’.

Eksempel 2

Stemmen siger spæner. Er det går, løber eller sjokker?

Det rigtige ord er ’løber’.

Del 2:
Er en prøve i vejnavne. Prøven består af seks opgaver og du har fem minutter til at svare på opgaverne. Du må højest have to fejl, for at bestå delprøven. Stemmen siger et vejnavn. Du skal skrive vejnavnet i skrivefeltet. Mens du skriver, dukker der – ligesom på en GPS -forslag på vejnavne op. Vælg det vejnavn, der svarer til det, stemmen har sagt.

Du vælger dit svar ved at klikke med musen på vejnavnet.

Eksempel

Stemmen siger Thorvaldsensvej på Frederiksberg.

Stop ved Thorvaldsensvej og vælg.

Del 3:
Er en prøve i steder og hovedfærdselsveje. Prøven består af fem opgaver og du har 6 minutter til at svare på opgaverne. Du må højest have én fejl, for at bestå denne delprøve.

Øvemateriale til delprøve 3 finder du her

Opgave 1, 2 og 3

Du får vist et kort over Region Hovedstaden. På kortet er byerne fremhævet med gult, og by- og vejnavne fjernet. Stemmen siger navnet på en by. Du skal først vise, hvor på kortet byen ligger ved at klikke med musen på kortet. Når du har valgt byen, skal du derefter vælge den korteste rute fra Rådhuspladsen til byen. Du skal vælge blandt de tre viste svarmuligheder.

Vigtigt

Du kan flytte kortet rundt i rammen, ved at holde musen nede og flytte kortet. Du kan også gøre kortet mindre eller større ved at trykke på zoom-knappen +/-. Begge dele kan være en stor hjælp, når du skal løse opgaven.

Eksempel

Stemmen siger Albertslund. Du viser nu, hvor Albertslund ligger ved at klikke med musen på kortet. Derefter vælger du Roskildevej blandt de tre forslag til korteste rute fra Rådhuspladsen.

Opgave 4 og 5

Stemmen siger navnet på en seværdighed eller et sted.

Du skal vælge den korteste rute fra Rådhuspladsen til seværdigheden eller stedet, blandt de tre viste svarmuligheder.

Hvis du dumper:
Omprøver: Hvis førerkortprøven ikke bestås første gang, kan du prøve igen. Det koster 465 kr. hver gang du går til prøve. Der gøres i denne sammenhæng opmærksom på, at prøven starter forfra hver gang, og der må ikke bruges hjælpemidler.