FØRERKORT PRØVEN


LOADING
Førerkortprøve forberedelsen til både Taxi og Sygetransport kan nu bestilles på hjemmesiden.

Førerkortprøve forberedelsen er udviklet som en værdifuld nødvendighed for de mennesker, der af forskellige grunde har indlæringsproblemer til den teoretiske del af prøven. Andre kan også gøre nytte af Førerkortprøve forberedelsen. Den er baseret på de spørgsmål, en elev kan forvente at møde ved den teoretiske Førerkortprøve i Taxinævnet Region Hovedstaden.
Sådan er Førerkort forløbet for Taxi:

Førerprøven består af 3 dele, og de skal bestås uden fejl. Hver del skal besvares mundtligt inden for 5 minutter ved hjælp af en indholdsfortegnelse og ved udpegning i Kraks bykort.

Del 1:
Denne består af 3 mundtlige spørgsmål om gadenavne, der skal besvares mundtligt inden for 5 minutter ved hjælp af indholdsfortegnelsen og ved ud-pegning på kort i Kraks Kort. Del 1 skal bestås uden fejl.

Del 2:
Denne består af 2 mundtlige spørgsmål om beliggenhed og hvilke hoved-færdselsveje, der fører fra Københavns Centrum til 2 byer og bydele i Kø-benhavn og omegn, der er nævnt i denne vejledning. Spørgsmålene skal be-svares mundtligt inden for 3 minutter ved udpegning på et oversigtskort uden navne over Storkøbenhavn. Del 2 skal bestås uden fejl.

Del 3:
Denne del består af 5 skriftlige spørgsmål om seværdigheder i taxiområde 1. Ansøgeren trækker selv spørgsmålene, som skal besvares indenfor 3 minutter (uden brug af hjælpemidler). Hvert spørgsmål har 3 svarmuligheder og ansøgeren skal krydse af foran det korrekte svar. Seværdigheder, som er markeret med fed, besvares med gadenavn og by/bydel. De øvrige spørgsmål besvares ved angivelse af korrekt by eller bydel (hvis København – så bydel i form af Ø, V, K, S, SV, NV, N). Men i vore forberedelses software, har vi valgt at besvare spørgsmålene med gadenavn og by/bydel.

Spørgsmålene tager udgangspunkt i seværdigheder, så som kendte offentlige eller private bygninger, kirker, slotte, skulpturer, parker, museer, vigtige restauranter, barer, hoteller og lignende.

Del 3 skal bestås med mindst 4 rette svar (max 1 fejl).

Hvis du dumper:
Omprøver: Hvis førerkortprøven ikke bestås første gang, kan du prøve igen. Det koster 465 kr. hver gang du går til prøve. Der gøres i denne sammenhæng opmærksom på, at prøven starter forfra hver gang, og der må ikke bruges hjælpemidler.


Sådan er Førerkort forløbet for Sygetransport:

Førerprøven består af 3 dele, og de skal bestås uden fejl. Hver del skal besvares mundtligt inden for 5 minutter ved hjælp af en indholdsfortegnelse og ved udpegning i Kraks bykort.

Del 1:
Denne består af 3 mundtlige spørgsmål om gadenavne, der skal besvares mundtligt inden for 5 minutter ved hjælp af indholdsfortegnelsen og ved udpegning på kort i Kraks Kort. Del 1 skal bestås uden fejl.

Del 2:
Denne består af 2 mundtlige spørgsmål om beliggenhed og hvilke hoved-færdselsveje, der fører fra Københavns Centrum til 2 byer og bydele i København og omegn, der er nævnt i denne vejledning. Spørgsmålene skal be-svares mundtligt inden for 3 minutter ved udpegning på et oversigtskort uden navne over Storkøbenhavn. Del 2 skal bestås uden fejl.

Del 3:
Denne består af 2 mundtlige spørgsmål om beliggenhed af de byer udenfor København og omegn, der er nævnt på side 5 i denne vejledning. Spørgsmålene skal besvares mundtligt inden for 1 minut ved udpegning på et oversigtskort med navne på byerne i området. Alle byerne findes på oversigtskortet forrest i Kraks Kort.

Hvis du dumper:
Omprøver: Hvis førerkortprøven ikke bestås første gang, kan du prøve igen. Det koster 465 kr. hver gang du går til prøve. Der gøres i denne sammenhæng opmærksom på, at prøven starter forfra hver gang, og der må ikke bruges hjælpemidler.